ประวัติคณะครูโรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว

อาจารย์อาวุโส
ม.ล.สุจีรา วิศิษฏ์กุล ARAD

ศึกษาวิชาบัลเล่ต์ที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ 11 ปี ที่ La Roche School ในสาขาบัลเล่ต์ของรอยัลอคาเดมี่ออฟ ด๊านซ์ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ระบำ Tap, Ballroom และ Greek Dance ของ Imperial Society of Teachers of Dancing ประเทศอังกฤษ โดยระหว่างที่เรียนได้เคยร่วมเต้นประกวดระหว่างโรงเรียนในประเทศอังกฤษจนได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อในกรุงลอนดอนจนจบบัลเล่ต์ชั้นสูงของสถาบันรอยัลอคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ และสถาบัน Imperial Society สาขาบัลเล่ต์และระบำนานาชาติ สถาบันสุดท้ายที่ศึกษา คือ Royal Ballet School และได้แสดงที่โรงละครอุปรากร Covent Garden ในงานประจำปีโรงเรียน

ม.ล.สุจีรา กลับมาเปิดโรงเรียนสุจีราบัลเล่ต์ เริ่มสอนที่โรงเรียนสมถวิลพระโขนงและราชดำริ ในปี พ.ศ. 2507 ต่อมาได้เป็นผู้ริเริ่มเปิดสอนบัลเล่ต์แขนง นาฏศิลป์สากล ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ

ม.ล.สุจีราเป็นครูขึ้นทะเบียนของสถาบันรอยัล อคาเดมี ออฟ ด๊านซ์ กรุงลอนดอน และเป็นสมาชิกตลอดชีพ ของสถาบันนี้โดยเป็นสมาชิกมาร่วม 40 กว่าปี

ปัจจุบันได้ย้ายภูมิลำเนามาพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นอาจารย์อาวุโสสอน บัลเล่ต์ที่โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว

วิสุดาพร บุญทวี (ครูหลิน)

จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครูหลินเริ่มเรียนบัลเล่ต์และแจ๊สตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นอาชีพ จากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ และประกาศนียบัตรแจ๊สขั้นสูง จากสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งครูหลินมีประสบการณ์การสอนมากกว่า15 ปี และยังเป็นผู้ออกแบบท่าเต้น การแสดงบัลเล่ต์บนเวทีต่างๆ นอกจากนี้ครูหลินยังเคยได้รับคัดเลือกให้เต้นบัลเล่ต์ประกอบมิวสิคจากค่ายเพลงชื่อดังอีกด้วย ปัจจุบันครูหลินกำลังศึกษาวิชาชีพครูบัลเล่ต์ หลักสูตร Certificate in Ballet Teaching Studies ของ Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ปีสุดท้าย

รัมภาภัค บัวคำ (ครูหยิง)

จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ครูหยิงเริ่มเรียนบัลเล่ต์และแจ๊สตั้งแต่อายุ 10 ขวบที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นอาชีพ จากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ และประกาศนียบัตรแจ๊สขั้นสูง จากสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing จากประเทศออสเตรเลีย ครูหยิงมีประสบการณ์การสอนมากว่า10 ปี และยังเป็นผู้ออกแบบท่าเต้น การแสดงบัลเล่ต์บนเวทีต่างๆ ได้ร่วมแสดงงานที่เป็นเกียรติประวัติ คือ การแสดงบัลเล่ต์หน้าพระพักตร์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และได้เต้นบัลเล่ต์หน้าพระพักตร์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคซาร์ วังเกล นัมชุก แห่งประเทศภูฏาน และ พิธีเปิดงานราชพฤกษ์เชียงใหม่ อีกด้วย

พิมพ์สิรี วรรธนาศิรกุล (ครูเอมี่)

ครูเอมี่ เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นอาชีพ จากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ในปีนี้ครูเอมี่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Certificate in Ballet Teaching Studies ของ Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษอีกด้วย และ นับเป็นครูขึ้นทะเบียนของสถาบัน Royal Academy of Dance คนที่ 3 ของ โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว ต่อจาก ม.ล.สุจีรา วิศิษฏ์กุล และ
คุณสบหทัย กันทาธรรม

นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการเต้น Contemporary และได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงจาก โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว ปัจจุบันครูเอมี่ได้ไปเรียนยิมนาสติกเพิ่มเติม เพื่อมาพัฒนาศักยภาพและสอนเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว ด้วย

ปิ่นฤทัย เชิญธงไชย (ครูปิ่น)

ครูปิ่นจบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ 12 ปี ได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นอาชีพ จากสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing จากประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กมากว่า 15 ปี

ปัจจุบันครูปิ่นทำธุรกิจส่วนตัวและเป็นครูสอนที่โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว